Môj pozdrav Duomu :) Na Miláne ma...

...zaujalo viac umenie a pamiatky ako butiky a nakupovanie, na ktoré Miláno často láka :)

NikolS
Milánsky dóm