Táto fotka je večerná, príjemná a bez...

...použitia akéhokoľvek filtra. Verím, že sa bude páčiť. :)

jarmilapa
Hlavné námestie